• Adviserende bezichtiging met de makelaar van ons kantoor;
  • Zo gunstig mogelijke prijsonderhandeling;
  • Beoordeling van de bouwkundige staat aan de hand van een bouwkundige keuring;
  • Onderzoek omgevingsaspecten (bestemmingsplan etc.);
  • Onderzoek milieu-aspecten (olietank, asbest, bodemverontreiniging);
  • Deskundige begeleiding tot en met de dag van overdracht, maar ook, indien noodzakelijk daarna.